Archiwa kategorii: Budżet w Koninie

Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z załącznikami.

Regulamin i wszystkie załączniki dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego po tegorocznych zmianach.

Do pobrania:
1. Regulamin KBO pdf
2. Wniosek do budżetu Miasta Konina w ramach KBO pdf
3. Wniosek do budżetu Miasta Konin w ramach KBO doc
4. Karta analizy wniosku pdf
5. Karta do głosowania pdf
6. Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu lub na głosowanie w ramach KBO pdf

Konsultacje KBO ruszają

Terminy konsultacji:
• rozpoczęcie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 02 lutego 2015 roku
• zakończenie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 16 lutego 2015 roku

Uwagi do projektu uchwały można przesyłać na załączonym formularzu uwag KBO pocztą elektroniczną na adres: kbo2015@gmail.com, pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje-KBO” lub pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem na kopercie „Konsultacje-KBO”. W przypadku przesłania uwag drogą pocztową o ważności uwag decyduje data wpływu korespondencji, a nie stempla pocztowego.

Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano na dzień • 10 lutego 2015 roku, godzina 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin

Czytaj dalej