Archiwa autora: Waldemar Duczmal

Wkrótce głosowanie KBO 2017

Od 1. do 11. września głosować można elektronicznie na tej stronie: głosowanie. Osobiście będzie można zagłosować w lokalach wyborczych 11. września w godzinach 9-18. Lokale wyborcze będą znajdować się w następujących miejscach:

1. Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1-3,
2. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dworcowa 13,
3. Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8,
4. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Koninie ul. Łężyńska 9.

Głosować można maksymalnie na 3 projekty małe i 3 projekty duże. Oto lista ostatecznie przyjętych do głosowania Czytaj dalej

Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1 Regulamin „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady realizacji programu dotyczącego wyboru i realizacji zadań zgłaszanych do Budżetu Miasta Konina przez mieszkańców. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Czytaj dalej