Archiwa autora: jmiedzinski

Jak wprowadzić budżet obywatelski?

Czy to możliwe, by mieszkańcy sami decydowali o wydatkach z budżetu miasta? Tak! Po raz pierwszy spróbowano tego w brazylijskim Porto Alegre w 1989 roku. Pomysł dobrze się sprawdzał i budżet obywatelski (nazywany także budżetem partycypacyjnym) zaczęto wprowadzać także w innych miastach w Brazylii i na świecie. Z kolei pionierem wśród miast w Polsce jest Sopot. W 2011 roku jego mieszkańcy zadecydowali, na co wydać 5 mln zł, czyli ponad 1 proc. wydatków z budżetu miasta. Ponieważ była to pierwsza próba z budżetem obywatelskim, głównym założeniem było przetestowanie całej procedury, która w kolejnych latach ma być usprawniana.

Wbrew pozorom, aby wprowadzić budżet obywatelski w polskim mieście lub gminie wiejskiej nie potrzeba nowego prawa. Wystarczy jedynie dobra wola prezydenta miasta (wójta lub burmistrza) i rady gminy. Od strony formalnej wygląda to tak, że przeprowadzane są konsultacje w sprawie wydatków z budżetu miasta, z jedną, istotną różnicą w stosunku do zwykłych konsultacji ‒ prezydent i rada gminy deklarują, że projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane. Wszystko opiera się zatem nie na regulacjach ustawowych, lecz na wzajemnym zaufaniu pomiędzy mieszkańcami a ich przedstawicielami (co jest zresztą cenne samo w sobie).

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą nie tylko wybierać najlepsze projekty, ale także zgłaszać ich propozycje. Takie propozycje wypracowuje się na spotkaniach mieszkańców na przestrzeni nawet kilku miesięcy, a pod koniec roku poddaje się je pod głosowanie. Czytaj dalej

Budżet partycypacyjny vel obywatelski

Czy powiem coś bardzo kontrowersyjnego, stwierdzając, że jednym z podstawowych założeń budżetu partycypacyjnego (w skrócie BP) jest partycypacja? Niestety wydaje się , że dla niektórych moje stwierdzenie jest mało zrozumiałe – chociażby dla członków Zespołu ds. BP w Koninie, dla których – co gorsza – takie stwierdzenie nawet nie mieści się w sferze przyswojonych pojęć i przekracza ich zdolność rozumienia. Dla wyjaśnienia powiem, że partycypację najprościej można przetłumaczyć jako ‘udział’, a drugą funkcjonującą nazwę – budżet obywatelski jako ten, w którego tworzeniu od samego początku mają uczestniczyć obywatele, czyli jest to budżet tworzony przy udziale obywateli w procesie jak najbardziej włączającym a jak najmniej wykluczającym. Być może dla członków Zespołu fakt, że słowo ‘partycypacja’ występuje w samej nazwie, nie oznacza, że należy je interpretować dosłownie, przynajmniej tak wynika z różnych ruchów dokonywanych wokół konińskiego budżetu obywatelskiego. Zresztą znamienne jest, że w protokole z pierwszego spotkania konińskiego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego z dnia 18.12.2013 r. widać zapis proponujący, żeby odejść od nazwy ‘budżet partycypacyjny’ (niestety bez informacji, czym uzasadniona jest ta propozycja i kto ją złożył). Początkowo optymistycznie zakładałam, że chodzi o trudności związane z wymówieniem tego terminu, być może obcość jego brzmienia, ale chyba jednak chodziło o to, że ten budżet wcale partycypacyjny ma nie być. Czytaj dalej

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. BP

W dniu 18.12.2013r. odbyło się w Ratuszu I spotkanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2015r. Na spotkaniu zaprezentowano propozycję harmonogramu pracy zespołu oraz przystąpiono do dyskusji na tematy związane z budżetem.

W spotkaniu uczestniczyło 9 członków zespołu, termin kolejnego spotkania ustalono na 2.01.2014r. godz 16:30 w Sali Ratuszowej

Protokół

Debata o budżecie obywatelskim w Koninie

O wydzieleniu z budżetu miasta pewnej puli pieniędzy, o której przeznaczeniu mieliby decydować bezpośrednio mieszkańcy Konina, dyskutowano dzisiaj w ratuszu.

Budżet obywatelski, bo tak nazywa się projekt, który – jak zadeklarował prezydent Józef Nowicki – będzie realizowany w Koninie, po raz pierwszy powstał w Sopocie przed dwoma laty. Od tego czasu do jego wdrażania przystąpiło piętnaście miast w całej Polsce, a drugie tyle się do tego przymierza. Założenia budżetu obywatelskiego przedstawił Jarosław Makowski z Instytutu Obywatelskiego, stanowiącego intelektualne zaplecze Platformy Obywatelskiej, której politycy zorganizowali dzisiejsze spotkanie. Czytaj dalej