Archiwa autora: jmiedzinski

Koniński Budżet Obywatelski – weryfikacja zakończona

W tym roku w ramach pierwszego Konińskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 83 propozycję zadań, z czego 2 wnioski wycofano, 81 wniosków podlegało zatem weryfikacji formalno – prawnej w Urzędzie Miejskim w Koninie.

Poniżej prezentujemy listę 53 projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców miasta Konina, oraz listę 28 projektów oddalonych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.

Zadania małe

Zadania duże

Warto już teraz przejrzeć przyjęte propozycje i wybrać te najbardziej interesujące. Zachęcamy także do wzięcia udziału w tegorocznym głosowaniu w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w dniu 14 września!

Przypominamy!

  1. Uprawnieni do głosowania są wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zameldowani na terenie miasta Konina, mający ukończone 16 lat.
  2. Przez pojęcie „zameldowani” rozumie się meldunek stały lub czasowy na terenie miasta Konina.
  3. Karty do głosowania będą dostępne w trzech punktach wyborczych w dniu i godzinach głosowania.
  4. Karta wyborcza zakłada konieczność wpisania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, wpisanie daty oraz złożenie podpisu osoby głosującej, w związku z tym dla sprawnej organizacji głosowania przypominamy o zabraniu dowodu potwierdzającego wymienione dane.
  5. Zadania podzielone są na małe (poniżej 30.000 zł) i duże (od 30.000zł).
  6. W ramach każdej grupy można zaznaczyć 1, 2 lub 3 zadań poprzez postawienie znaku „X” przy każdym (łącznie dla obu grup można więc zaznaczyć 6 zadań). W przypadku zaznaczenia 4 lub więcej znaków „X” w ramach jednej z grup zadań, głos uznaje się za oddany nieprawidłowo.

A tutaj lista zadań oddalonych po weryfikacji przez UM. Na te zadania nie głosujemy. 

źródło: konin.pl

Budżet partycypacyjny to nie plebiscyt

Wycofanie się z decyzji podjętej przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego byłoby politycznym samobójstwem. Gdyby nie dotrzymano obietnicy, rozpętałoby się piekło – mówi Ewa Stokłuska, współprzewodniczącą warszawskiej Rady ds. budżetu partycypacyjnego w rozmowie z warszawa.ngo.pl
Czytaj dalej

Maraton pisania wniosków do budżetu

W Warszawie, przez 6 godzin, mieszkańcy, urzędnicy oraz eksperci wspólnymi siłami pisali wnioski do budżetu partycypacyjnego. Wydarzenie rozpoczęło się około południa i wzięło w nim udział około 300 zainteresowanych.

Polecamy artykuł gazeta.pl oraz materiał wideo:

Maraton pisania projektów do budżetu partycypacyjnego

Nasz budżet obywatelski

Nie chciałbym Was zniechęcać już na samym początku mojej próby
napisania o budżecie obywatelskim, ale, proszę, zaufajcie mi i przeczytajcie jego definicję z Wikipedii:

Budżet partycypacyjny (obywatelski)demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych członków danej wspólnoty, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony rajców miejskich (na poziomie lokalnym), lokalne i regionalne zgromadzenia w celu debaty i głosowania nad priorytetowymi wydatkami, a następnie implementacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.

Wystawiłem Waszą cierpliwość na próbę, przeczytaliście tą nowomowę tylko dlatego, że Was o to poprosiłem. To nudne, także dla mnie, formułki, z których nie wynika odpowiedź na pytanie o co toczy się gra? A toczy się naprawdę o wiele…. Czytaj dalej

W Gostyniu autobusem pojedziesz za darmo

Mieszkańcy Gostynia na nowy, 2014 rok, sprezentowali sobie darmowe przejazdy komunikacją miejską. Właśnie ten pomysł zyskał jednogłośne poparcie podczas wyboru projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego.
Od 1 stycznia 2014 roku w Gostyniu działa bezpłatna komunikacja miejska.

Jest ona darmowa dla wszystkich, którzy zdecydują się z niej skorzystać – dla mieszkańców i gości. W 2013 roku mieszkańcy mieli po raz pierwszy możliwości zgłaszania swoich propozycji inwestycji i zadań do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Wpłynęły 24 wnioski, a w roku 2014 uda się łącznie zrealizować 7 z nich, w tym właśnie rezygnację z biletów za przejazdy autobusami.

czytaj więcej: źródło

Drugie posiedzenie zespołu ds. BP

Zespół do spraw Budżetu Partycypacyjnego spotkał się 2 stycznia 2014 roku.
W czasie posiedzenia dyskutowano między innymi o:
- sposobach realizacji konsultacji społecznych oraz ilości spotkań. Wynik tej dyskusji przedstawiono w odpowiedziach na pytania(patrz protokół). Szczególnie zwrócono uwagę na konieczność zorganizowania spotkań w różnych miejscach Konina oraz o różnej porze;
- możliwym podziale składanych wniosków na „małe” oraz „duże” projekty wraz z
proponowanymi kwotami decydującymi o takiej kwalifikacji.

Ustalono termin kolejnego spotkania na: 23.01.2014r., godz. 16:30, Urząd Miejski, mała sala 101

Protokół ze spotkania