budzet-obywatelski-schematBudżetem obywatelskim nazywamy taką część pieniędzy z budżetu miasta, o wydaniu której zadecydują bezpośrednio sami mieszkańcy. W Koninie, w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy otrzymają do rozdysponowania 2 miliony złotych. Zespół, powołany przez prezydenta miasta, ustali procedury związane ze zgłaszaniem pomysłów oraz sposobem wyłaniania najlepszych projektów które zostaną zrealizowane. Prace nad budżetem obywatelskim w Koninie rozpoczęto pod koniec 2013 roku, obecnie trwają działania mające na celu jego uruchomienie w roku 2014.

puzzle800

Budżet obywatelski określa proces, w którym mieszkańcy decydują o wydatkach w budżecie miejskim albo też biorą czynny udział w decyzjach podejmowanych w tym zakresie, wpływając na sposób, w jaki wydatkowana jest całość albo część dostępnych zasobów pieniężnych. Choć procesy te różnią się w zależności od zasad przyjętych przy różnych budżetach obywatelskich na świecie, za wzorcowe uważa się reguły, według których odbywało się to w brazylijskim Porto Alegre.

Budżet obywatelski jest określany często również jako budżet partycypacyjny, ponieważ jest to forma rozwijania demokracji partycypacyjnej, bezpośredniej, w której mieszkańcy mają olbrzymi wpływ na decyzje polityczne i ekonomiczne podejmowane w danej przestrzeni oraz traktowani są jako równorzędni partnerzy w dyskusjach i debatach określających kierunek rozwoju miasta i jego politykę zarządzania.

Ostatecznym celem wprowadzenia BO powinno być wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie wpływu mieszkańców na własne otoczenie. Zgodnie z wzorcem z Porto Alegre, rola obywateli miasta nie może być ograniczona tylko i wyłącznie do głosowania nad projektami, powinni oni uczestniczyć w każdym etapie procesu, stając się w ten sposób stałymi uczestnikami życia społecznego miasta.

To mieszkańcy powinni zacząć decydować o najważniejszych priorytetach w zakresie wydatków miejskich a ich uczestnictwo powinno zwiększyć kontrolę społeczną nad procesami decyzyjnymi w mieście, jednocześnie wpływając na ich przejrzystość. Eksperci zgodnie twierdzą, że najważniejszą korzyścią, wynikającą z wprowadzenia BO jest wzmocnienie systemu demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego.